Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Lượt truy cập:  
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
Xem nhiều nhất
 

        Ngày 03/4/2015, Ban An toàn giao thông huyện Thới Bình tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

 

Ngày 14/5/2015, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Cà Mau kết hợp với huyện Thới Bình tổ chức tổng kết mô hình liên kết 4 nhà trong thực hiện sản xuất cánh đồng mẫu lớn lúa - tôm tại UBND xã Trí Lực. Tham dự buổi tổng kết có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Cà Mau, lãnh đạo huyện Thới Bình và hơn 200 bà con nông dân trong xã tham dự.

 

Ngày 09/4/2015, huyện Thới Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, về cấp bản sao từ bản gốc, chức thực bản sao từ bản chính, chức thực chữ ký, hợp giao dịch và thông tư liên tịch của Bộ tư pháp và Bộ nội vụ cho các ngành có liên quan, lãnh đạo và cán bộ tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 
 
 
 
 
 
- Tháng 2/2015: Thủy sản thu hoạch 5.000 tấn, lũy kế đến nay 7.555 tấn, đạt 21% kế hoạch; cây lúa thu hoạch lúa tôm 4.293ha, nâng tổng diện tích 24.738 ha, đạt 100% so kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 3,8 tấn/ha; Lúa lấp vụ 2 201ha, nâng tổng diện tích 1.952 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 4,8 tấn/ha; Thu hoạch mía 90ha, lũy kế đến nay 1.527ha, đạt 100% so với kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 80-90 tấn/ha, giá mía bán tại rẫy giao động từ 500 đồng – 600đồng/kg; Diện tích cày ải 30ha; Xuống giống màu 37,5 ha rau, lũy kế đến nay 49ha; thu hoạch vụ màu 29,2ha, lũy kế đến nay 39,5ha với năng suất bình quân 20 – 25 tấn/ha. Tổng thu ngân sách Nhà nước 10.079 triệu đồng, đạt 31,01% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó thuế công thương nghiệp 4.787 triệu đồng, đạt 26,59% kế hoạch, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 56.134 triệu đồng, đạt 16,82% kế hoạch. Huy động 362,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay 640,1 tỷ đồng, trong đó ngắn hạn 630 tỷ đồng, trung hạn 10,1 tỷ đồng. Cấp 161 giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 129,33 ha; lũy kế đến nay đã cấp 248 giấy chứng nhận QSD đất, với tổng diện tích 204,58ha. Đăng ký giao dịch đảm bảo bằng QSD đất 154 hồ sơ, với diện tích 201,83 ha, lũy kế đến nay 339 hồ sơ, với diện tích 474,9 ha. Cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Chỉ thị 1474 của Thủ tướng Chính phủ 2.110 hồ sơ đủ điều kiện, đã chỉnh lý 1.626 hồ sơ, đạt 77,07% so với tổng số hồ sơ đủ điều kiện. Cấp mới 30 giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 25,02 ha, lũy kế đến nay cấp 74 giấy chứng nhận QSD đất, với tổng diện tích 629,79 ha. Tổ chức lễ công bố quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ” 102 Mẹ ( phong tặng 14, truy tặng 88 ), tổng số tiền hỗ trợ 1.815.600.000đồng. Nâng tổng số đến nay huyện có 409 Mẹ Việt Nam anh hùng, còn sống 43 Mẹ. (12/03/2015)
 
Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu