Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Lượt truy cập:  
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
Xem nhiều nhất
 
 
 

 

Ngày 13/8/2015, huyện Thới Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 533 tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, phòng chống tham nhũng năm 2015.

 
 
 
 
 
 
- Tháng 2/2015: Thủy sản thu hoạch 5.000 tấn, lũy kế đến nay 7.555 tấn, đạt 21% kế hoạch; cây lúa thu hoạch lúa tôm 4.293ha, nâng tổng diện tích 24.738 ha, đạt 100% so kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 3,8 tấn/ha; Lúa lấp vụ 2 201ha, nâng tổng diện tích 1.952 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 4,8 tấn/ha; Thu hoạch mía 90ha, lũy kế đến nay 1.527ha, đạt 100% so với kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 80-90 tấn/ha, giá mía bán tại rẫy giao động từ 500 đồng – 600đồng/kg; Diện tích cày ải 30ha; Xuống giống màu 37,5 ha rau, lũy kế đến nay 49ha; thu hoạch vụ màu 29,2ha, lũy kế đến nay 39,5ha với năng suất bình quân 20 – 25 tấn/ha. Tổng thu ngân sách Nhà nước 10.079 triệu đồng, đạt 31,01% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó thuế công thương nghiệp 4.787 triệu đồng, đạt 26,59% kế hoạch, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 56.134 triệu đồng, đạt 16,82% kế hoạch. Huy động 362,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay 640,1 tỷ đồng, trong đó ngắn hạn 630 tỷ đồng, trung hạn 10,1 tỷ đồng. Cấp 161 giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 129,33 ha; lũy kế đến nay đã cấp 248 giấy chứng nhận QSD đất, với tổng diện tích 204,58ha. Đăng ký giao dịch đảm bảo bằng QSD đất 154 hồ sơ, với diện tích 201,83 ha, lũy kế đến nay 339 hồ sơ, với diện tích 474,9 ha. Cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Chỉ thị 1474 của Thủ tướng Chính phủ 2.110 hồ sơ đủ điều kiện, đã chỉnh lý 1.626 hồ sơ, đạt 77,07% so với tổng số hồ sơ đủ điều kiện. Cấp mới 30 giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 25,02 ha, lũy kế đến nay cấp 74 giấy chứng nhận QSD đất, với tổng diện tích 629,79 ha. Tổ chức lễ công bố quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ” 102 Mẹ ( phong tặng 14, truy tặng 88 ), tổng số tiền hỗ trợ 1.815.600.000đồng. Nâng tổng số đến nay huyện có 409 Mẹ Việt Nam anh hùng, còn sống 43 Mẹ. (12/03/2015)
 
Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu